KODUKORD ehk LAAGRI REEGLID

Laagrisse saabumine toimub laagri peavärava kaudu. Laagri territooriumilt tohib väljuda ainult laagri väravatest ja oma juhi loal. Kõik laagrisse saabujad ja laagrist lahkujad peavad registreerima oma sisenemise-väljumise laagri väravas asuva kiibilugeja kaudu. Laagri väravas tuleb laagrist väljudes anda turvameeskonnale teada oma orienteeruv laagrisse tagasisaabumise aeg. Ka laagrisse saabunud külalised peavad end laagri väravas saabudes ning lahkudes kirja panema.

Laagri territooriumil valitseb öörahu õhtul kella 23.00-st hommikul 08.00-ni. Öörahu tähendab seda, et need, kes tahavad magada, peavad sel ajal magada saama. Öörahu ajal on keelatud liikuda väljaspool oma all-laagrit.

Lõket tohib laagrialal teha ainult selleks ettenähtud, laagri turvajuhiga kooskõlastatud kohtades ning kõiki ohutusnõudeid järgides. Iga lõkkeaseme juures peab olema ämber veega, tulekustuti ja võimalusel kustutustekk.

Ujumine toimub laagri ajal ainult selleks ettenähtud kohas ja ujuma võib minna ainult koos oma juhiga ning laagri vetelpäästja juuresolekul.

Mobiiltelefonide laadimiskohta osalejatele laagris ette nähtud ei ole. Juhid saavad oma telefone laadida juhtide kohvikus.

Laagris kehtivad kõik EV seadused, head tavad ning skaudi- ja gaidiseadused. Laagris ei suitsetata, ei tarbita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid. Iga laagriline peab täitma oma üksuse juhi, all-laagri juhi, laagri turvameeskonna ning laagri staabi korraldusi ja järgima laagris kehtestatud reegleid. Reeglitest mittekinnipidamise korral on laagri turvajuhil ja/või staabil õigus laagriline koju saata. Loodetavasti seda otsust aga kellegi kohta langetama ei pea.

Laagris on tagatud professionaalne esmaabi ning vetelpääste. Korda valvab turvameeskond, mille liikmed tunned ära helkurvesti järgi. Igal all-laagril on oma juht, kes vastutab all-laagri sisekorra eest ja moodustab selle tagamiseks vajalikud toimkonnad. Eriolukordade puhul tegutsetakse vastavalt laagri turvajuhi selgitustele.

Turvalisuse ja heaolu tagamisel on oluline iga laagrilise panus!