REGISTREERIMINE

Registreerimine algab 01.01.2021 ja tähtaeg on 01.06.2021!

  • Suurlaagrisse registreerimiseks kirjuta liis@skaut.ee või võta ühendust oma üksuse juhiga.
  • Väliseestlased ja välismaalased registreerimiseks kirjuta jamboree@skaut.ee.

Registreerimiseks tuleb tasuda laagri osalustasu ning täita registreerimisleht. Esmakordselt kasutame täisdigitaalset registeerimise süsteemi, mis on üle võetud Inglismaa skautidelt ja vastab Euroopa Liidu andmekaitse nõuetele.


Vanusegrupid

Laagrisse on oodatud kõik vanusegrupid alates hundudest rändurite ja täiskasvanud skaudijuhtide-vabatahtlikeni. Välisriikidest osalejate alumine vanusepiir on 12. 

Kõik vabatahtlikud ja laagrilised vanuses 18+ (kes ei ole laagris oma hundu- või skaudisalgaga) osalevad laagris ISTdena ehk International Service Team liikmetena, kes aitavad laagri programmi läbi viia ja täidavad laagrimeeskonnas kohapeal muid erinevaid rolle.