MÄRGI JA LAULU KONKURSS

Kuulutame välja konkursi suurlaagri SEIKLUSRATAS märgi/logo ja laagrilaulu leidmiseks.

Kui Sulle meeldib joonistamine või kujundamine …
… siis see on Sinu võimalus – luua laagri märk, mis hakkab kaunistama kõiki suurlaagri trükiseid ning mille saavad endaga kaasa kõik laagris osalejad jäädes pärast laagrit üheks koosoldud aega meenutavaks vahvaks mälestuseks.

Kohustusliku osana peab märgil olema välja toodud suurlaagri nimi “SEIKLUSRATAS” ning laagri toimumise aeg “8.-15.07.2017” ning soovituslikult võiks suurlaagri märgil olla kirjas ESÜ, Eesti Skautide Ühing, sõna SKAUT või kujutatud ESÜ logo. Muus osas on märgi kujundamiseks tegijal vabad käed. Konkursile laekunud kavandite seast valib suurlaagri staap laagri märgi ning konkursi võitja saab priipääsme suurlaagrisse (kehtib ühele/ei ole edastatav).

Konkursi tähtaeg on 01.03.2017 (pikendatud 15.03.2017) ning märgi kavandi palume saata aadressile seiklusratas@skaut.ee.

SUURLAAGRI MÄRGIKONKURSI VÕITIS ANTON JÄRV (Tondisalu).


Kui Sulle meeldib muusika …
… siis see on Sinu võimalus – kirjutada lugu, mis hakkab kõlama suurlaagris iga päev sadade laagriliste rõõmuks ning mis jääb pärast laagrit üheks laagrit meenutavaks mälestuseks kõikide laagriliste jaoks.

Kirjuta sõnad paberile, viisista need ja laula ise või sõbra abiga laul videosse (selleks võid kasutada ka oma telefoni, oluline on, et viis ja sõnad oleksid kenasti arusaadavad). Konkursile laekunud laulude seast valib suurlaagri staap välja laagri laulu ning konkursi võitja saab priipääsme suurlaagrisse (kehtib ühele/ei ole edastatav).

Konkursi tähtaeg on 01.03.2017 (pikendatud 15.03.2017) ja laulu video ning sõnad palume saata aadressile seiklusratas@skaut.ee.

SUURLAAGRI LAULUKONKURSI VÕITIS LIISA KÕRGESAAR (üksikliige).