REGISTREERIMINE

SUURLAAGRI REGISTREERIMISSÜSTEEM MUUTUS! (15.05.2021)

Oleme andnud teada rõõmusõnumist, et ESÜ XII suurlaager toimub sel suvel varem kokkulepitud ajal.

Laagrikorralduses tuleb meil aga seekord arvestada sellel ajal valitsuse poolt kehtestatud reeglitega, mis annavad suurlaagrile sel korral hoopis teise tähenduse. Aga kuna skaut on alati valmis ja saab kõigega hakkama, siis võtame ka meie kõik koos selle väljakutse vastu. Meeskonnal on missioon pakkuda igale skaudile üks meeldejääv skautlik nädal ja selleks ootame teid kõiki 10.-17. juulil Tagametsa suurlaagrisse “Kaheksakand”.

Olukorrast tulenevalt peame ümber tegema ka algselt kasutusel olnud registreerimise süsteemi. 

Igal laagrilisel tuleb ära täita kaks ankeeti:

1. REGISTREERIMISANKEET (koos laagrimaksu tasumisega), mis annab meile teada, kes on arvestades suurlaagri riskianalüüsi meetmeid valmis laagris osalema. 

Registreerimisankeet on leitav ESÜ kodulehelt ning täidetav digitaalselt sealsamas nagu ka teiste ESÜ ürituste puhul. Tuletame siinkohal veelkord meelde, et laagrisse registreerumise soodustähtaeg on kuni laagri alguseni 09.juuli! 

NB! Kõik, kes on seni end laagrisse registreerinud läbi Scout EMS süsteemi, peavad seda paraku uuesti tegema ka ESÜ kodulehel, kuna eelnev registreerumine ei olnud seotud riskianalüüsis kirjas olevate meetmetega. Vabandame ebamugavuse pärast ja loodame siinkohal kõikide mõistvale suhtumisele. 

Need, kes olid ennast 15. maiks suurlaagrisse juba registreerinud, aga piirangutest tulenevad reeglid ei sobi, saavad laagris osalemisest loobuda ning laagriraha tagasi küsida. Selleks tuleb esitada 31. maiks ESÜle laagrimaksu tagastamise avaldus (e-kiri) aadressile liis@skaut.ee

2. ISIKLIK REGISTREERIMISLEHT-TERVISEANKEET, millega laagriline või alaealise puhul lapsevanem/eestkostja kinnitab, et laagrilisel ei ole olnud viimase viie päeva jooksul kokkupuudet nakatunud inimesega, puuduvad haigusnähud ning ta on teostanud eelneva (kiir)testimise. Skaudijuhid kinnitavad ankeedis kas oma teostatud vaktsineerituse aja või negatiivse testitulemuse.

Isiklik registreerimisleht-terviseankeet põhineb 100% usaldusel ehk skautlikel põhimõtetel – skaut on aus!

Isiklik registreerimisleht-terviseankeet tuleb välja printida, täita vahetult enne laagrisse tulekut,  laagrilisel või alaealise puhul lapsevanemal/eestkostjal allkirjaga kinnitada ning anda laagrisse saabudes parklas info- või meditsiinimeeskonna liikme kätte, kes säilitavad need kuni laagri lõpuni. Ilma täidetud isikliku registreerimisleht-terviseankeedita laagrialale ei pääse.

Isiklik registreerimisleht-terviseankeet alla laadimiseks ja täitmiseks:

Kui laagrisse registreerunu saab positiivse testi tulemuse, tuleb sellest koheselt teada anda laagri meeskonnale reg@skaut.ee. Sellisel juhul kantakse laagri osavõtumaks tagasi.

Olles kaardistanud COVID-19ga seotud riskid ja kasutusele võtnud erinevad meetmed, peame endiselt arvestama võimalusega, et viiruse leviku näitajad tõusevad taas ning valitsuse kehtestatavad piirangud ei võimalda meil laagrit läbi viia. Sellisel juhul loodame laagriliste mõistvale suhtumisele ning panustame suurlaagri meeskonna ja ESÜ juhatuse tihedale koostööle, mille tulemusel selgub laagrimaksu tagasimaksu osa.

Laagrini on veel aega ja me kõik saame selleks valmistuda. Mõnusat suve ootust ja olge kõik terved!

Aune Suve-Kütt
suurlaagri infojuht


Vanusegrupid

Laagrisse on oodatud kõik vanusegrupid alates hundudest rändurite ja täiskasvanud skaudijuhtide-vabatahtlikeni. Välisriikidest osalejate alumine vanusepiir on 12. 

Kõik vabatahtlikud ja laagrilised vanuses 18+ (kes ei ole laagris oma hundu- või skaudisalgaga) osalevad laagris ISTdena ehk International Service Team liikmetena, kes aitavad laagri programmi läbi viia ja täidavad laagrimeeskonnas kohapeal muid erinevaid rolle.