TERVISEANKEET

Laagrisse registreerimiseks tuleb täita ISIKLIK REGISTREERIMISLEHT-TERVISEANKEET, millega laagriline või alaealise puhul lapsevanem/eestkostja kinnitab, et laagrilisel ei ole olnud viimase viie päeva jooksul kokkupuudet nakatunud inimesega, puuduvad haigusnähud ning ta on teostanud eelneva (kiir)testimise. Skaudijuhid kinnitavad ankeedis kas oma teostatud vaktsineerituse aja või negatiivse testitulemuse.

Isiklik registreerimisleht-terviseankeet põhineb 100% usaldusel ehk skautlikel põhimõtetel – skaut on aus!

Isiklik registreerimisleht-terviseankeet tuleb välja printida, täita vahetult enne laagrisse tulekut,  laagrilisel või alaealise puhul lapsevanemal/eestkostjal allkirjaga kinnitada ning anda laagrisse saabudes parklas info- või meditsiinimeeskonna liikme kätte, kes säilitavad need kuni laagri lõpuni. Ilma täidetud isikliku registreerimisleht-terviseankeedita laagrialale ei pääse.

Isiklik registreerimisleht-terviseankeet alla laadimiseks ja täitmiseks: