LAAGRI MÄRK JA LAUL

Suurlaagri logo konkursi võitis Tuuli Hanson. 

LAAGRIMÄRK on inspireeritud laagri rahvuslikust teemast – kasutatud on Pilistvere kihelkonna rahvusliku triibu värve ja kaheksat kaheksakanda.

KAHEKSAKAND on väga vana märk, sümboliseerides kaheksat ilmakaart, 4 aastaaega, uut päeva ja uut lootust, samuti kodu ning õnnetähte. Seda on kasutatud ravi ja kaitsemärgina haiguste eest.

LAAGRILAUL on pärimuslaagrile kohaselt regilaul. Mis on regilaul? Regilaulus on esikohal sõnad, muusika lisab tekstile ilmekust. Regilaulu teksti iseloomustab algriim ja mõttekordus, värsivormiks on regivärss. Regilaulu esitavad tavaliselt eeslaulja ja koor vaheldumisi.