RISKIANALÜÜS

ESÜ suurlaager „Kaheksakand 2021“
COVID-19 VIIRUSE LEVIKUGA SEOTUD RISKIANALÜÜS

Riskianalüüs on koostatud 15. mail 2021. Lähtutud on kolmest erinevast etapist, kus tuleb rakendada erinevaid meetmeid. Riskianalüüsi käigus loodavad meetmed on kõikidele laagrilistele ning laagriliste lähedastele tutvumiseks ning järgimiseks. Meetmetega püüame ära hoida viiruse levikut ning vähendada juhtumite mõju laagri korraldusele, kuid ei saa anda garantiid, et viirusekandja ei satu laagrisse ega laagrilised ei puutu laagri ajal kokku mitte ühegi nakatunuga.

Riskianalüüs on ülevaadatud ning täpsustatud 3. juunil.

I etapp – välistada nakkusekandja laagrisse jõudmine

 • Täidetakse laagriajal valitsuse poolt kehtestatud piiranguid.
 • Loodud on kontakt Terviseametiga ka. Järvamaal bürooga.
 • Kõigile laagrisse saabujatele tehakse vastava ala spetsialistide koostöö kiirtest, mille eest tasub laager.
 • Eel-laagrilistele toimub kohapeal testimine saabumise hetkel.
 • Soovitame kodus, teha enne teele asumist kiirtesti – et laagrisse saabumisel ära hoida ebameeldivat üllatust, ehk positiivse testi saamisel sõidavad nakatunu ja lähikontaktsed kõik koju. (Laagrisse saabumisel teevad kohapeal spetsialistid uue testi).
 • Haigusnähtudega ei ole mõtet laagri poole teele asuda – ei lasta laagrisse sisse.
 • Soovitame sõita laagrisse väikestes gruppides, et hoida ära suure grupi nakatumist ja läbikontaktsena koju saatmist.
 • Laagrisse saabumise jaotatakse osalejad kolme grupp alasse: mitte testitud testitud ja laagrisse pääsejad.
 • Covid-19 haigust põdenud või värskelt vaktsineeritud või 72 tundi tagasi teinud PCR test saatke digiloost väljavõte hiljemalt 9. juulil kell 23.00 reg@skaut.ee. Digiloo väljavõtte saatnud ei pea kohapeal testi tegema.
 • Kui üldine nakatumise näitaja riigis on kõrge (R>1), siis oodatakse testi tulemust ka vaktsineeritutelt ja hiljaaegu põdenutelt.
 • Laagrisse külalisi ei kutsuta ega lubata.
 • Kui laagrisse tulijal avalduvad kahe nädala jooksul enne laagrit haigusnähud või ta annab positiivse viirusetesti, ei saa ta laagris osaleda ning laagrimaks tagastatakse.
 • Lisaks laagrisse registreerumisele tuleb igal laagrilisel või alaealise puhul tema vanemal/eestkostjal täita ära laagrisse saabumise päeval terviseankeet. Lapsevanem annab lapse koos täidetud terviseankeedi juhile üle või kui lapsevanem toob ise lapse laagrisse, siis antakse see üle laagri infomeeskonnale parklas. Tervisedeklaratsioonis kinnitab laagriline või alaealise puhul lapsevanem, et laagrilisel ei ole olnud viimase viie päeva jooksul kokkupuudet nakatunud inimesega, puuduvad haigusnähud.

II etapp – nakkuse leviku võimaluste vähendamine laagri ajal

 • Täidetakse valitsuse poolt laagriajaks kehtestatud piiranguid.
 • Vastavalt vajadusele võtame kasutusele lisameetmed viiruse tõkestamiseks.
 • Tegevused toimuvad 100% vabas õhus.
 • Suurematel kogunemistel toimub hajutamine.
 • Koostatakse laagriliste isiklikud hügieenireeglid:
  • igal laagrilisel on oma joogipudel;
  • kätepesu toimub regulaarselt;
  • teiste nn kodutelkides ei tohi käia;
  • gruppide eristamine kaelarättidega;
  • laagri tegevusväljadel on käte desinfitseerimise punktid.
 • Haigusnähtude tekkimisel toimub laagrilise testimine.
 • Saun on päevaringselt gruppide kaupa jagatud, vahepeal puhastus ja tuulutus. Pesemiseks neli soojavee pesukohta vabas õhus.
 • Kõikide gruppide kodualale viiakse puhta vee otsad.
 • Laagri territooriumile ei lubata kõrvalisi isikuid terve laagri jooksul (sh lapsevanemaid).

III etapp – haigussümptomite või positiivse kiirtesti tulemuse korral tegutsemine

 • Võetakse ühendust Järvamaa Terviseametiga ja lähtutakse Terviseameti juhendist.
 • Luuakse karantiiniala.
 • Eraldatakse haigustunnustega ja positiivse testi andnud skaudid grupist karantiinialale.
 • Teistest eraldatakse ka ülejäänud telgikaaslased.
 • Positiivse testi korral kutsutakse järele lapsevanem (see võimalus ja valmisolek peab olema lapsevanematel teada).
 • Haigusnähtudega lapse eest hoolitseb meditsiinimeeskond.
 • Lähikontaktsetega toimetatakse vastavalt Terviseameti nõuetele ja soovitustele.

NB! Kuigi keegi laagriliste kodustest läbikontaktsetest saab laagri toimumise ajal positiivse testi tulemuse, tuleb sellest laagrisse teada anda konkreetsel numbril.


Анализ рисков

Эстонское Джамбори „Kaheksakand 2021“
Анализ рисков, связанный с распространением вируса КОВИД-19

Анализ рисков был создан 15 мая 2021 года. Состоит из трёх различных этапов, в которых будет необходимо принять различные меры. Меры, которые необходимо предпринять в ходе анализа рисков, даются для ознакомления и соблюдения всем участникам лагеря и их родным. С помощью этих мер, мы стараемся уменьшить распространение вируса и случаев заражения во время проведения лагеря, но при всём этом мы не можем быть уверены, что заболевший человек не попадёт в лагерь и участники не будут контактировать с заражённым.

I этап – не дать заражённым попасть в лагерь

● Мы соблюдаем ограничения со стороны правительства. Например, начиная с 17.05.2021, количество человек в группе составляет 25 человек.
● Мы сотрудничаем с Департаментом здоровья в Ярвамаа и узнаём, есть ли у них дополнительные меры. Мы всегда на готове с ними общаться.
● Мы общаемся с руководителями, чтоб они узнали у родителей участвующих, удобнее ли будет им сделать тест дома или экспресс тест по прибытию в лагерь.
Одним из условий попадания в лагерь является отрицательный результат PCR теста или же сделанный за 24 часа до лагеря отрицательный результат теста в медицинском учреждении. Отрицательный результат теста или его фотографию нужно прислать вместе с именем участника на э-почту reg@skaut.ee .
● Если показатель количества заражений в стране будет высоким (R>1), то прислать свой результат теста должны также вакцинированные и те, кто недавно переболели.
● Мы стараемся найти партнёра, который поддержит нас и обеспечит экспресс тестами в лагере (резерв: количество участников + резерв – при необходимости плата за использованные экспресс тесты за время лагеря).
● В лагерь нельзя будет приглашать гостей и пропуск будет запрещён. ● При наличии симптомов, нет смысла ехать в лагерь – вас не впустят. ● Если у участника лагеря появятся симптомы в течении двух недель до лагеря или у него будет положительный результат теста, то он не сможет участвовать в лагере и плата за лагерь возвращается.
● Группы, приезжающие в лагерь на автобусах, должны быть в автобусах в масках.
● Если в автобусе будет один человек с положительным результатом теста, то его отправят домой, а остальную группу изолируют на три дня, контакт с группой минимален и взаимодействие с группой – через консультацию с Департаментом здоровья Ярвамаа. Через три дня будет проводиться экспресс тест.
Вдобавок к регистрации в лагерь каждый участник или родитель/опекун несовершеннолетнего участника должен заполнить в день заезда в лагерь декларацию о здоровье. Родитель передаёт декларацию о здоровьи ребёнка через руководителя или же если родитель сам привозит ребёнка в лагерь, то её передают через лагерную информационную команду на парковке. В декларации о здоровье участник или же родитель несовершеннолетнего подтверждает, что участник не контактировал с заболевшим за последнии пять дней, отсутствуют симптомы коронавируса и был проведён заранее (экспресс) тест.

II этап – уменьшение распространения вируса во время проведения лагеря

● Мы соблюдаем ограничения со стороны правительства. Например, начиная с 17.05.2021, количество человек в группе составляет 25 человек.
● Вся деятельность проводятся 100% на улице.
● Вся деятельность проводятся в группах с ограниченным количеством участников.
● Люди, которые будут проводить мероприятия в лагере, используют визиры (при раздачи еды в большой кухне, у человека, который будет раздавать еду, должен быть надет визир).
● Деятельность распланирована так, чтоб участники долго не соприкосались друг с другом (т.е. меньше чем 15 минут).
● В мероприятиях будут участвовать ведущие программы, которые должны быть вакцинированы или сделавшие тест с отрицательным результатом за 24 часа до прибытия в лагерь.
● При больших сборах расстояние между группами должно быть не менее трёх метров.
● Составляются индивидуальные правила по гигиене для участников: ・у каждого участника своя питьевая бутылка;
・мытьё рук проходит регулярно;
・в чужие палатки ходить нельзя;
・группы будут отличаться галстуками;
・у каждой группы будет свой туалет.
● На каждой площадке проведения мероприятий будет точка для дезинфицирования рук.
● В лагере будет проводиться тестирование случайных участников.
● Баня в течении дня будет разделена по группам, в промежутках будет проводиться чистка и проветривание. Для мытья есть четыре места для мытья с горячей водой на улице.
● На места проживания всех групп будет приноситься чистая вода.
● Утреннее и вечернее умывание будет проходить на местах проживания групп (под-лагерях).
● Питание проходит в под-лагерях групп, куда еда будет приноситься в специальных термосах. Мойка посуды будет проходить в под-лагерях по системе трёх тазов и сборщиков жира. Приготовление горячей воды в под-лагерях с помощью газовых горелок или при раздачи в большой кухне термосов с горячей водой. Есть возможность создания места для раздачи воды.
● Посторонние лица не допускаются на территорию лагеря на время проведения лагеря (например, родители).

III этап – действия при симптомах болезни или положительного экспресс теста

● Связываемся с Департаментом здоровья в Ярвамаа и исходим из инструкций Департамента здоровья.
● Создаётся зона карантина.
● Скауты с симптомами заболевания и положительным результатом теста отправляются в зону карантина.
● От других отделяют и остальных ребят, живущих в одной палатке с заболевшим.
● При положительном результате теста вызывается родитель для того, чтоб забрать ребёнка (родители должны знать и быть готовы к такой ситуации).
● За ребёнком с симптомами болезни будет следить и заботиться команда медицинских работников.
● Со скаутами, которые были в близком контакте с заболевшим, будут работать в соответствии с требованиями и рекомендациями Департамента здоровья.

NB! Если у кого-то из под-лагеря во время лагеря окажется положительный результат теста, об этом нужно сообщить в лагерь по определенному номеру.