OSAVÕTUTASU

Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja kõiki tegevusi laagriaja jooksul. Ei sisalda transporti. Laagrisse registreerimiseks ei ole eraldi registeerimistasu, vaid ainult üks koondosavõtutasu, mille suurus sõltub sellest, millal laagrisse registreerutakse.

Üksustel on võimalus teha soovi korral ise oma üksuse sees raha kogumist väiksemate summade haaval omale sobivate vahetähtaegade kaupa. ESÜ kontole palume kanda raha täismaksena.

Laagriliste jagunemine:

  • Osalejad – hundud/hellakesed, skaudid/gaidid, vanemskaudid/vanemgaidid … ehk kõik laagrilised vanuses 6-18.
  • Juhid – osalejate vastutajad (iga 10 osaleja kohta peab olema laagris kaasas üks täiskasvanud juht).
  • IST (International Service Team) – rändurid, vabatahtlikud, juhid (ilma osalejate salgata) … ehk laagrilised vanuses 18+ nii Eestist kui välisriikidest.

OSAVÕTUTASUD ja TÄHTAJAD

Suurlaagri osavõtumaks ESÜ aktiivsetele liikmetele

Periood Osaleja IST
I makseperiood kuni 09.07.2021 125€ 95€
kohapeal 200€ 150€

Suurlaagri osavõtumaks mitteliikmetele

Periood Osaleja IST
I makseperiood kuni 31.05.2021 200€ 150€
II makseperiood alates 01.06.2021 250€ 185€

Päevatasu

Laagri ühe päeva tasu on 25 eurot, kuid laagrisse saab saabuda ainult esimesel päeval.


SOODUSTUSED

Peresoodustus (kuni 09.07.2021)
Pere esimene liige 125€, teine liige 100€, kolmas ja iga järgmine liige 75€. Peresoodustused kehtivad ainult aktiivsetele ESÜ liikmetele ja ainult registreerudes ning tasudes kuni 09.07.2021!

Juhi soodustus
Registreerudes kehtib iga 10 osaleja kohta laagris osalevale juhile soodustus -50% registreerimise hetkel kehtivast hinnakirjast. NB! Soodustus kehtib ainult aktiivsetele ESÜ liikmetele!

Korraldajate/juhtide lapsed
Kuni 3-aastased (k.a.) korraldajate ja juhtide lapsed saavad laagris osaleda tasuta (vajalik täita registreerimisankeet). 4-6-aastastele lastele (kes ei ole veel liikmed) kehtib soodus osavõtumaks 40€ (samuti vajalik registreerimine).

NB! Praeguste piirangutega arvestades ei saa me korraldada suurlaagris perede all-laagrit ja lasteaeda. 

 


OSAVÕTUTASU MAKSMINE

Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu SUURLAAGRI arveldusarvele SEB pangas EE061010022074462008 (NB! ESÜ suurlaagri konto on erinev ESÜ tavakontost!). Selgituse lahtrisse märkida KAHEKSAKAND / ÜKSUSE NIMI / OSALEJATE NIMED, kelle eest raha üle kantakse. 

Osavõtutasu ülekandmisega nõustutakse (lapse) osalemisega üritusel, sh ka laagris valmiva foto- ja videomaterjali kasutamisega ESÜ teavitustegevustes.


OSAVÕTUTASU TAGASTAMINE

Sellekohane avaldus tuleb esitada ESÜ finantsjuhile finants@skaut.ee kuni 31.05.2021. Hilisem tagastamine toimub erandkorras ainult põhjendatud avalduse alusel ESÜ finantsjuhi otsusel.