ALL-LAAGRID

Laagrilised on jagatud nelja väiksemasse all-laagrisse, kes osalevad oma gruppidega erinevates laagri tegevustes, korraldavad ühiseid õhtuseid tegevusi, käivad üheskoos söömas ja pesemas jne. Igal all-laagril on oma juht, kelle ülesandeks on jagada all-laagrilistele laagri infot, sealhulgas programmiliste tegevuste kohta, hoida oma alal korda, koordineerida all-laagri tegevusi jms.

Astak – all-laagri juht Annika Annus
Okaskannel, Soorebased, Põhjala Skaudid ja Tartu/TSGM üksused

Trisekele – all-laagri juht Deivis Treier
Ökoskaudid, Pääsusaba, Kaljukassid ja Tondisalu

Hopser – all-laagri juht Jaan Silvet
Tormilind ja Keila Pantrid

Kargus – all-laagri juht Aleksei Poljakov
Siil, Oru Udu ja Narva Meriskaudid

Kägar
Meeskond ja vabatahtlikud