KÜLALISTEPÄEV

Selleks, et paremini tagada laagriliste tervise kaitse, otsustasime sellel aastal külalistepäeva ära jätta.