OSAVÕTUTASU

Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja kõiki tegevusi laagriaja jooksul. Ei sisalda transporti. Laagrisse registreerimiseks ei ole eraldi registeerimistasu, vaid ainult üks koondosavõtutasu, mille suurus sõltub sellest, millal laagrisse registreerutakse.

Üksustel on võimalus teha soovi korral ise oma üksuse sees raha kogumist väiksemate summade haaval omale sobivate vahetähtaegade kaupa. ESÜ kontole palume kanda raha täismaksena.

Laagriliste jagunemine:

  • Osalejad – hundud/hellakesed, skaudid/gaidid, vanemskaudid/vanemgaidid … ehk kõik laagrilised vanuses 6-18.
  • Juhid – osalejate vastutajad (iga 10 osaleja kohta peab olema laagris kaasas üks täiskasvanud juht).
  • IST (International Service Team) – rändurid, vabatahtlikud, juhid (ilma osalejate salgata) … ehk laagrilised vanuses 18+ nii Eestist kui välisriikidest.

OSAVÕTUTASUD ja TÄHTAJAD

Suurlaagri osavõtumaks ESÜ aktiivsetele liikmetele

Periood Osaleja IST
I makseperiood kuni 31.05.2021 125€ 95€
II makseperiood alates 01.06.2021 175€ 130€
kohapeal 200€ 150€
     

Suurlaagri osavõtumaks mitteliikmetele

Periood Osaleja IST
I makseperiood kuni 31.05.2021 200€ 150€
II makseperiood alates 01.06.2021 250€ 185€

 

Päevatasu

Kui Sa ei saa laagris osaleda täisajaga, siis saad tulla ka ainult mõneks päevaks: 

päevatasu ESÜ liikmele – 25€;
päevatasu mitteliikmele – 30€;
päevatasu 4-6-aastasele lapsele ehk tatsajale (kes ei ole veel hundu) – 10€;
päevatasu ISTdele – 15€.

*  Laagripäeva arvestame ühe ööpäevana. Päevatasuga on võimalik osaleda kuni 4 päeva, pikema perioodi eest tuleb tasuda juba täissumma laagri osavõtumaksust vastavalt registreerimise hetkel kehtivale hinnakirjale. Kõik päevatasuga osalejad peavad oma osalemise laagris samuti täites registreerimisankeedi.


SOODUSTUSED

Peresoodustus (kuni 31.05.2021)
Pere esimene liige 125€, teine liige 100€, kolmas ja iga järgmine liige 75€. Peresoodustused kehtivad ainult aktiivsetele ESÜ liikmetele ja ainult registreerudes ning tasudes kuni 31.05.2021!

Juhi soodustus
Registreerudes kehtib iga 10 osaleja kohta laagris osalevale juhile soodustus -50% registreerimise hetkel kehtivast hinnakirjast. NB! Soodustus kehtib ainult aktiivsetele ESÜ liikmetele!

Korraldajate/juhtide lapsed
Kuni 3-aastased (k.a.) korraldajate ja juhtide lapsed saavad laagris osaleda tasuta (vajalik täita registreerimisankeet). 4-6-aastastele lastele (kes ei ole veel liikmed) kehtib soodus osavõtumaks 40€ (samuti vajalik registreerimine).

Perede all-laagris osalejad
Korraldaja/juhi/IST täiskasvanud pereliikmele kehtib ESÜ liikmetega võrdne hinnakiri olenemata ESÜ liikmelisusest ehk kuni 31.05.2021 registreerudes ja tasudes 125€. Osavõtutasu sisse on arvestatud lisaks ka 15€ liikmemaksu tasumine, kui pereliige soovib saada ESÜ liikmeks, et ka järgnevatel ESÜ üritustel soodusosavõtumaksuga osaleda. Perede all-laagris saab osaleda ainult kuni 6-aastaste (k.a, kes ei ole veel hundud) lastega, kellele kehtib eelpool väljatoodud korraldajate/juhtide laste osavõtutasu hinnakiri (kuni 3-aastased (k.a) lapsed tasuta, 4-6-aastased lapsed 40€). Kui peres on ka vanemaid lapsi, siis nemad elavad/osalevad hundude-skautide all-laagris. Kui osaletakse alla 4 päeva, siis päevahinna kohta on info toodud eelpool. NB! Kõikide pereliikmete kohta on vajalik täita terviseankeet-registreerimisleht!


OSAVÕTUTASU MAKSMINE

Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu SUURLAAGRI arveldusarvele SEB pangas EE061010022074462008 (NB! ESÜ suurlaagri konto on erinev ESÜ tavakontost!). Selgituse lahtrisse märkida KAHEKSAKAND / ÜKSUSE NIMI / OSALEJATE NIMED, kelle eest raha üle kantakse. 

Osavõtutasu ülekandmisega nõustutakse (lapse) osalemisega üritusel, sh ka laagris valmiva foto- ja videomaterjali kasutamisega ESÜ teavitustegevustes.


OSAVÕTUTASU TAGASTAMINE

Sellekohane avaldus tuleb esitada ESÜ finantsjuhile finants@skaut.ee kuni 31.05.2021. Hilisem tagastamine toimub erandkorras ainult põhjendatud avalduse alusel ESÜ finantsjuhi otsusel.