OSAVÕTUTASU

Osavõtutasu sisaldab toitlustust ja kõiki tegevusi laagriaja jooksul. Ei sisalda transporti. Laagrisse registreerimiseks ei ole eraldi registeerimistasu, vaid ainult üks koondosavõtutasu, mille suurus sõltub sellest, millal laagrisse registreerutakse.

Üksustel on võimalus teha soovi korral ise oma üksuse sees raha kogumist väiksemate summade haaval omale sobivate vahetähtaegade kaupa. ESÜ kontole palume kanda raha täismaksena.

Laagriliste jagunemine:

  • Osalejad – hundud/hellakesed, skaudid/gaidid, vanemskaudid/vanemgaidid … ehk kõik laagrilised vanuses 6-18.
  • Juhid – osalejate vastutajad (iga 10 osaleja kohta peab olema laagris kaasas üks täiskasvanud juht).
  • IST (International Service Team) – rändurid, vabatahtlikud, juhid (ilma osalejate salgata) … ehk laagrilised vanuses 18+ nii Eestist kui välisriikidest.


OSAVÕTUTASUD, TÄHTAJAD JA SOODUSTUSED

Registreerunud osalejaid ning nende koguarvu saad vaadata siit.

ESÜ ja EGLi liikmed (osalejad ja juhid)
01.11.2016-15.04.2017 (pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni)90€
16.04.2017-15.05.2017 – 120€
16.05.2017-15.06.2017 – 200€

Peresoodustus (kuni 15.04.2017, pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni)
Pere esimene liige 90€, teine liige 75€, kolmas ja iga järgmine liige 55€. Peresoodustused kehtivad ainult aktiivsetele liikmetele ja ainult registreerudes ning tasudes kuni 15.04.2017!

Juhi soodustus
Registreerudes kuni 15.04.2017 (pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni) saab iga 10 osaleja kohta laagris osalev juht laagrisse tasuta. Pärast seda registreerudes kehtib iga 10 osaleja kohta laagris osalevale juhile soodustus -50% registreerimise hetkel kehtivast hinnakirjast. NB! Soodustus kehtib ainult aktiivsetele liikmetele!

Korraldajate/juhtide lapsed
Kuni 3-aastased (k.a.) korraldajate ja juhtide lapsed saavad laagris osaleda tasuta (vajalik täita registreerimisankeet). 4- kuni 6-aastastele lastele (kes ei ole veel liikmed) kehtib soodusosavõtumaks 30€ (samuti vajalik registreerimine).

Perede all-laagris osalejad
Korraldaja/juhi/IST täiskasvanud pereliikmele kehtib ESÜ liikmetega võrdne hinnakiri olenemata ESÜ liikmelisusest ehk kuni 15.05.2017 registreerudes ja tasudes 90€. Osavõtutasu sisse on arvestatud lisaks ka 5€ liikmemaksu tasumine, kui pereliige soovib saada ESÜ liikmeks, et ka järgnevatel ESÜ üritustel soodusosavõtumaksuga osaleda. Perede all-laagris saab osaleda ainult kuni 6-aastaste (k.a, kes ei ole veel hundud) lastega, kellele kehtib eelpool väljatoodud korraldajate/juhtide laste osavõtutasu hinnakiri (kuni 3-aastased (k.a) lapsed tasuta, 4- kuni 6-aastased lapsed 30€). Kui peres on ka vanemaid lapsi, siis nemad elavad/osalevad hundude-skautide all-laagris. Kui osaletakse alla nelja päeva, siis päevahinna kohta on info toodud allpool. NB! Kõikide pere liikmete kohta on vajalik täita terviseankeet-registreerimisleht!

Vähekindlustatud perede lapsed ja noored (NB! Kehtib ainult ESÜ liikmetele!)
Kui osavõtutasu on perele liiga suur, siis on võimalus saata sellekohane avaldus ESÜ haldusjuhile haldus@skaut.ee ning paluda osavõtumaksu soodustust. Tänu ESÜ headele koostööpartneritele – advokaadibüroo TRINITI ja Swedbank – saame toetada ESÜ liikmetest vähekindlustatud laste ja noorte osalemist suurlaagris.

Mitteliikmed ning teistest Eesti noorteorganisatsioonidest osalejad ja juhid
01.11.2016-15.04.2017 (pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni)120€
16.04.2017-15.05.2017 – 150€
16.05.2017-15.06.2017 – 200€

Välisriikidest osalejad ja juhid
01.11.2016-15.04.2017 (pikendatud kuni 500 laagrilise registreerumiseni) 200€

IST (International Service Team) nii Eestist kui välisriikidest
Täisajaga laagris osalevate nii Eesti kui välisriikide ISTde osavõtutasu on 50% registreerimise hetkel kehtivast vastavast hinnakirjast.

Välis-Eesti skaudid ja gaidid
Välis-Eesti osalejatele, ISTdele ja juhtidele kehtivad ESÜ liikmetega samad hinnad ja tähtajad.


PÄEVATASU
Kui sa ei saa laagris osaleda täisajaga, siis saad tulla ka ainult mõneks päevaks. Ühe laagripäeva osavõtumaks on 20€ ning laagripäeva arvestame ühe ööpäevana. Päevatasuga on võimalik osaleda kuni 4 päeva, pikema perioodi eest tuleb tasuda juba täissumma laagri osavõtumaksust vastavalt registreerimise hetkel kehtivale hinnakirjale. Kõik päevatasuga osalejad peavad oma osalemise laagris samuti registreerima täites pildiga registreerimisankeedi. Päevatasu hind välisriikide osalejatele on 25€. Päevatasu hind 4- kuni 6-aastasele lapsele ehk tatsajale (kes ei ole veel hundu) on 5€.


OSAVÕTUTASU MAKSMINE
Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu SUURLAAGRI arveldusarvele SEB pangas EE061010022074462008, selgituse lahtrisse märkida SEIKLUSRATAS / ÜKSUSE NIMI / OSALEJATE NIMED, kelle eest raha üle kantakse. NB! ESÜ tavakonto ja suurlaagri konto on erinevad!


OSAVÕTUMAKSU TAGASTAMINE
Sellekohane avaldus tuleb esitada ESÜ haldusjuhile haldus@skaut.ee kuni 15.05.2017. Hilisem tagastamine toimub erandkorras ainult põhjendatud avalduse alusel ESÜ haldusjuhi otsusel.


Osavõtutasu ülekandmisega nõustutakse (lapse) osalemisega üritusel, sh ka laagris valmiva foto- ja videomaterjali kasutamisega ESÜ teavitustegevustes.