PROGRAMM

Kell

Time

Laupäev

Saturday

Pühapäev

Sunday

Esmaspäev

Monday

Teisipäev

Tuesday

Kolmapäev

Wednesday

Neljapäev

Thursday

Reede

Friday

Laupäev

Saturday

8.07.2017 9.07.2017 10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 15.07.2017
TEEMA

THEME

 

Saabumine

Arrival

 

OHUTUSPÄEV

Safety day

ARVAMUSFESTIVAL

Opinion Festival

TERVISEPÄEV

Health Day

HEATEOPÄEV
KÜLALISTEPÄEV

Good Deed Day
Visiting Day

EKSTREEMPÄEV

Extreme Day

LOODUSPÄEV

Nature Day

Lahkumine

Departure

08.00-08.30 Saabumine

Arrival

Äratus

Waking up

Äratus

Waking up

Äratus

Waking up

Äratus

Waking up

Äratus

Waking up

Äratus

Waking up

Äratus

Waking up

08.15-08.30 Lippude heiskamine

Hoisting flags

Lippude heiskamine

Hoisting flags

Lippude heiskamine

Hoisting flags

Lippude heiskamine

Hoisting flags

Lippude heiskamine

Hoisting flags

Lippude heiskamine

Hoisting flags

Lippude heiskamine

Hoisting flags

08.30-09.00 Hommikvõimlemine

Morning exercise

Hommikvõimlemine

Morning exercise

Hommikvõimlemine

Morning exercise

Hommikvõimlemine

Morning exercise

Hommikvõimlemine

Morning exercise

Hommikvõimlemine

Morning exercise

Hommikvõimlemine

Morning exercise

09.00-10.00 Hommikusöök

Breakfast

Hommikusöök

Breakfast

Hommikusöök

Breakfast

Hommikusöök

Breakfast

Hommikusöök

Breakfast

Hommikusöök

Breakfast

Hommikusöök

Breakfast

10.00-10.30 Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Pakkimine, all-laagrite lammutamine

Packing, taking apart sub-camps

09.30-11.30 Laagrisärkide tegemine

Making camp shirts

09.30-11.30 Laagrisärkide tegemine

Making camp shirts

09.30-11.30 Laagrisärkide tegemine

Making camp shirts

09.30-11.30 Laagrisärkide tegemine

Making camp shirts

09.30-11.30 Laagrisärkide tegemine

Making camp shirts

09.30-11.30 Laagrisärkide tegemine

Making camp shirts

10.30-11.00 Ohutud tegevused

Safe activities

Arvamusfestivali tegevused

Opinion Festival activities

Tervislikud tegevused

Healthy activities

Heatahtlikud tegevused

Beneficent activities

Ekstreemsed tegevused

Extreme activities

Looduslikud tegevused

Nature activities

Lõpetamine

Ending

10.00-18.00 Ekskursioonid välismaalastele

Tours for foreigners

Pakkimine, all-laagrite lammutamine

Packing, taking apart sub-camps

11.00-12.00 Heatahtlikud tegevused

Beneficent activities

“Ekstreemmatk” – 48h
“Extreme hike” –  48h
“Unetu skaudi matk” – 24h
“Sleepless scout hike” – 24h
Heatahtlikud tegevused

Beneficent activities

“Halli hundi jooks” – 4h
“Skaudi jalutuskäik” – 6h
“Skaudi matkapäev” – 12h”

Grey wolf run” – 4h
“Scout walk” – 6h
“Scouts hiking day” – 12h

      Tervislikud               tegevused

Healthy activities

12.00-13.00 Arvamusfestivali tegevused

Opinion festival activities

Lõunasöök

Lunch

“Halli hundi jooks” – 4h
“Skaudi jalutuskäik” – 6h”

Grey Wolf Run” – 4h
“Scouts Walk” – 6h

Järellaager
16.-18.07.2017

Aftercamp 16.-18.07.2017

13.00-14.00 Lõunasöök

Lunch

Lõunasöök

Lunch

Lõunasöök

Lunch

Lõunasöök

Lunch

Lõunasöök

Lunch

Lõunasöök

Lunch

Lõunasöök

Lunch

14.00-14.30 Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

14.30-15.00 All-laagrite ehitamine, laagriehitiste ehitamine (värav, aed jne)

Sub-camp and camp structure (gate, fence etc) construction

Ohutud tegevused 1-28

Safe activities 1-28

Arvamusfestivali tegevused

Opinion Festival activities

Tervislikud tegevused

Healthy activities

Heatahtlikud tegevused

Beneficent activities

Ekstreemsed tegevused

Extreme activities

Looduslikud tegevused

Nature activities

15.00-16.00 Peaskaudi krossijooks

Chief Scout Cross Country Run

15.00-18.00   Tuletõrjeolümpia

Fire Brigade               Olympic

15.00-17.00       Ujumine
SwimmingKIOSK
      Ujumine
SwimmingKIOSK
     Ujumine
SwimmingKIOSK
      Ujumine
SwimmingKIOSK
     Ujumine
SwimmingKIOSK
    Ujumine
SwimmingKIOSK
16.00-17.00 Ohutud tegevused

Safe activities

Arvamusfestivali tegevused

Opinion Festival activities

Peaskaudi krossijooks

Chief Scout Cross Country Run

Heategevuslik oksjon

Charity Auction

Ekstreemsed tegevused

Extreme activities

Looduslikud tegevused

Nature activities

Oode

Substantial snack

Oode

Substantial snack

Oode

Substantial snack

Oode

Substantial snack

Oode

Substantial snack

Oode

Substantial snack

Oode

Substantial snack

17.00-18.00 Tutvumismängud

Icebreakers

Ohutud tegevused

Safe activities

Arvamusfestivali tegevused

Opinion festival activities

Tervislikud tegevused

Healthy activities

Heatahtlikud tegevused

Beneficent activities

Ekstreemsed tegevused

Extreme activities

Looduslikud tegevused

Nature activities

18.00-19.00
19.00-20.00 Õhtusöök

Dinner

Õhtusöök

Dinner

Õhtusöök

Dinner

Õhtusöök

Dinner

Õhtusöök

Dinner

Õhtusöök

Dinner

Õhtusöök

Dinner

20.00-20.30 Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Leiba luusse laskmise aeg

Resting time

Tänamised all-laagrites

Thanking in sub-camps

20.30-21.00 Rivistumine avalõkkeks

Lineup for Opening Campfire

Tutvumismängud

Icebreakers

Valmistumine lõkkeõhtuks

Preparation for Campfire

Rivistumine suurlõkkeks

Lining for Big Campfire

Rahvuste õhtu ettevalmistused

Preparation for Nations Evening

Valmistumine lõkkeõhtuks

Preparation for Campfire

Rivistumine lõpulõkkeks

Preparation for Closing Campfire

21.00-22.00 Avamine, avalõke

Opening Campfire

Vahupidu

Foam Feast

Lõkkeõhtu naabritega
all-laagrites

Campfire with neighbor sub-camps

Suurlõke

Big Campfire

Rahvuste õhtu

Nations Evening

Lõkkeõhtu
all-laagrites

Campfire in sub-camps

Lõpulõke

Closing Campfire

22.00-23.00 Ohutuse ja turvalisuse koosolek all-laagri (ohutus- ja turva)juhtidele

Safety and security meeting for subcamp leaders

Disko

Disco

22.30-22.50 Metsakirik

Forest Church

22.45-22.55 Lippude langetamine

Lowering flags

Lippude langetamine

Lowering flags

Lippude  langetamine

Lowering flags

Lippude langetamine

Lowering flags

Lippude langetamine

Lowering flags

Lippude langetamine

Lowering flags

Lippude langetamine

Lowering flags

22.55-01.00 Öömäng

Night Game

Disko

Disco

23.00-00.00 ÖÖRAHU

Nighttime

ÖÖRAHU

Nighttime

ÖÖRAHU

Nighttime

ÖÖRAHU

Nighttime

ÖÖRAHU

Nighttime

ÖÖRAHU

Nighttime

23.00-00.30 All-laagri juhtide koosolek

Meeting for sub-camp leaders

All-laagri juhtide koosolek

Meeting for sub-camp leaders

All-laagri juhtide koosolek

Meeting for sub-camp leaders

All-laagri juhtide koosolek

Meeting for sub-camp leaders

All-laagri juhtide koosolek

Meeting for sub-camp leaders

All-laagri juhtide koosolek

Meeting for sub-camp leaders

All-laagri juhtide koosolek

Meeting for sub-camp leaders

00.00-02.00 ÖÖRAHU

Nighttime