STAABI TUTVUSTUS

Laagrijuht Helen Pill
Minu jaoks on tulemas viies suurlaager ning sellel korral on au olla laagijuhiks. Suureks eesmärgiks on laagri eeltöö koos oma meeskonnaga nii hästi ära teha, et ka meie saame oma loodud laagit nautida ning viia endaga kaasa mõnusaid laagrimälestusi. 

Kõige esimeseks suurlaagriks oli katsumusterohke Hõimusilid, kus ma olin abijuht hundude all-laagis, 2005 Rännumaa suurlaagis olin programmi meeskonna liige ja ühe tegevusvälja vastutaja, 2009 Tähemetsas olin hundude all-laagrijuht ja 2017 Seiklusratas vastutasin lasteaia tegevuse eest. 

Laagri abijuht Ott Pruulmann
Kaheksakand saab olema minu kaheksas suurlaager. Varasemate kordade sisse on jäänud nii osalemisrõõmu kui mitmetes eri valdkondades korraldamistöid. Korra on õnnestunud olla koguni ESÜ juhatuse poolne koordinaator.

Sel korral laagri abijuhina olen lisa käte-, silma- ja kõrva paar, lisamälu, akupank ja kõik muud vidinad laagrijuht Helenile, et tal oleks iga päev rohkem aega kui tavalised 25 tundi.

Laagri abijuht ja vader Valdik Kask
Minu kontole saab Kaheksakand olema sarnaselt Otile – kaheksas. Kõikides suurlaagrites olen kaasa löönud ühel või teisel moel korralduses, olles 2017 suurlaagri juhi rollis (mis muuseas sai ka ENTK’lt tunnustuse “Aasta noortelaager 2017”. 

Oma mantlipärijale püüan olla igati toeks abijuhina, aga ka ärgitajaks, torkijaks, mentori ja coachi ehk Vaderi rollis jättes lõppsõna ja tegutsemise alati laagrijuhile. Peamise fookusena toetan ma selles laagris laagri üldist juhtimist, all-laagrite juhtimist ja ohutuse valdkonna juhtimist ning kaasa löön ka nii mõneski programmilises tegevuses 😉  

Majandusjuht Marko Pill
Majanduse teemadega tegelen suurlaagris esmakordselt, et ikka rahaasjadel silma peal hoida ning kulud ja tulud oleksid tasakaalus. Kindlasti saan hea kogemuse selles vallas. 

Varasemates suurlaagrites olen olnud turvameeskonna abijuht, programmi meeskonnas, turva meeskonnas, lasteaia all laagri abijuht.

Programmijuht Jaan Silvet
Eestis toimunud suurlaagritest on järgmise aasta oma mul kolmas. Lisaks olen käinud Inglismaal ja Hollandis rahvusvahelistes suurlaagrites kontingendi juhina. Programmimeeskonna eesmärk ongi luua huvitav ja väljakutseid esitav programm, mis tugineb varasemate laagrite kogemusele ning annab erilisi ja meeldejäävaid elamusi laagris osalejatele. Kuna saabuva suurlaagri teemaks on pärimus, siis ka programmi sisu peegeldab laagri teemat õige mitme nurga alt. 

Tehniline juht Ragnar Luup
See on Minu jaoks juba kolmas suurlaager tehnilise juhina. Nende laagrite jooksul olen õppinud nii mõndagi ja tahan, et Minu meeskonna liikmed saaksid laagrist osa sama palju kui laagrilised ise.Minu meeskonna ülesanne on tagada laagris märkamatult vajalik tehnika ja ehitised, et laagerdamine oleks võimalikult mõnus. 

Kõige esimene suurlaager oli Minule “Rännumaa” 2005a. kus oli matkadel abikorraldaja. Pärast seda olen olnud mõnes olümpialaagris ja 2013a alustasin enda suurlaagrite meeskonnas olemise jada. Pikkisilmi ootan seda metsaalust suminat, mis laagri ajal metsa alla tekib.

Toitlustusjuht Jörgen Kohal
See on Minu jaoks esimene  suurlaager toitlustusjuhina. Minu meeskonna ülesanne on tagada laagri toitlustus iga ajal ning kohas, et laagerdamine oleks võimalikult maitsev. Varasemalt osalenud 2005 aasta suurlaagris.Aktiivsest skautlusest olen olnud eemal seitse aastat ja suurlaager annab suurepärase võimaluse metsaelu meelde tuletada.

Ohutusjuht Gerro Avarlaid
Tegemist on minu jaoks esimese suurlaagriga. Skautlike organisatsioonidega olen seotud  90-ndatest. Minu ülesandeks on tagada laagri üldine turvalisus, tuleohutsu, vetelpääste ehk lühidalt  … kõik jõuaksid laagrist tervete ja rõõmsatena koju tagasi.  

Välissuhete juht Mirjam Mõttus
Minu jaoks on tulevane laager alles kolmas ja esimene, kus toimetan meeskonnas. Otsustasin endale võtta välissuhete juhi rolli, sest ühed meeldejäävamad laagrid on olnud just välislaagrid. Nendest on saadud nii häid sõpru kui ka mälestusi. Samuti on ka olnud Eestis toimunud rahvusvahelistes laagrites. Loodan, et välismaalasi ikka tuleb ja jään põnevusega suurlaagrit ootama.

Infojuht Aune Suve-Kütt
Ootan põnevusega juba suurlaagrit, kuna see on üle pika aja suurlaager kuhu saan staabi tasandil panustada. Sellel korral on minuga meeskond kelle ülesandeks on korraldada laagri informatioon enne laagrit ja laagri ajal, laagriliste registreerimine ja jälgimine laagri ajal. Laagri sümboolika korraldamine, nt. märgid, kaelarätid, käepaelad, tänu- ja kiidukirjad jms. Lisaks jääb meile laagris jäätisekiosk ning skaudipood. Varasemates suurlaagrites on saanud täita erinevaid ülesandeid: 1992 Matsiranna suurlaagris olin infomeeskonna liige, 1995 Tagametsa suurlaagris olin infojuht, 1998 Metsaraamatu suurlaagris olin info-meeskonna liige, 2001 Hõimusilla suurlaagris olin all-laagrijuht, 2005 Rännumaa suurlaagris olin programmjuht, 2009 Tähemetsa suurlaagris olin tehnilise meeskonnaliige ja MAMis ning Seiklusrattal olin abiks programmi-meeskonnale. Seega olen saanud osa pea kõigis Eesti skautide laagritest. Lisaks oman 1995 aasta Maailma Jamboree ja 2008 Kanada Muskoka maailmalaagri kogemust. 

All-laagite juht Maru-Mehis Kore
Antud suurlaager on minu jaoks esimene, kus saan osaleda korraldusmeeskonna liikmena. All-laagrite juhina olen lüli staabi ja laagrite vahel. Jälgin info liikumist ja aitan kujundada laagri elu mugavaks ja mõnusaks. Kokku olen varasemalt osalenud kahes suurlaagris (2005 ja 2009) ja paljudes teistes väiksema mõõduga laagrites. Aktiivsest skautlusest olen olnud eemal umbes kuus aastat ja suurlaager annab suurepärase võimaluse tutvuda sellega, kuhu on selle ajaga jõutud ja mis on muutunud.